Jest projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok

Znamy projekt budżetu Częstochowy na 2018 rok. Dochody miasta planowane są na 1 mld 264 mln zł, a wydatki na 1 mld 320 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Projekt budżetu na rok 2018 t jest projekt budżetu typowo wyborczego. Jest taki ukochany przez radnych program budowy i przebudowy ulic. On co roku ma kilka, kilkanaście milionów złotych, ale w projekcie nie więcej niż 9. W tym roku na „dzień dobry” jest 18 mln. Radni są zadowoleni, że mogą swoje źródła pokrycia lokować w programie budowy i przebudowy ulic, który jest dwukrotnie wyższy – mówi Jerzy Nowakowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta Częstochowa.

Finanse miasta mają nie przekroczyć 39% rocznych dochodów miasta (dopuszczalny poziom to 60%). Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) Częstochowy w 2018 roku to kwota ponad 262 mln zł, stanowią one prawie 20% wydatków ogółem. W zaplanowanych dochodach dochody własne stanowią 49,4%, subwencje 23,4 %, a dotacje celowe 27,2%. Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalane przez stronę rządową. Wysokość subwencji określił dla naszego budżetu Minister Finansów i Rozwoju w wysokości 295 mln 729 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 (plan wg uchwały budżetowej) subwencje maja wzrosnąć o 4 mln zł tj. o 1,4%.

Na sesji Rady Miasta w grudniu odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały ustanawiającej budżet miasta na przyszły rok.

Oto cały projekt budżetu.

PK

Tagged with