Jest śledztwo w sprawie znieważenia symboli narodowych

Nie milkną echa wydarzeń, jakie miały miejsce w Częstochowie w niedzielę 8 lipca. W trakcie jednej z manifestacji, tzw. „Marszu równości”, mogło dojść do profanacji symboli narodowych. Sprawą zajęła się częstochowska prokuratura.
– Do Prokuratury Rejonowej Częstochowa Północ wpłynęły materiały dotyczące publicznego znieważenia godła państwowego – powiedział Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej Prokuratury Okręgowej. – Do znieważenia miało dojść w trakcie manifestacji ulicznej, która miała miejsce w Częstochowie 8 lipca br. Przekazane przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie materiały zawierają m. in. protokół zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które w tej sprawie złożył mieszkaniec Częstochowy, a także przekazaną przez niego policji dokumentację fotograficzną. Po analizie zebranych materiałów prokurator uznał, że w sprawie tej istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i wszczął śledztwo dotyczące publicznego znieważenia godła państwowego. Takie zachowanie stanowi przestępstwo określone w Kodeksie karnym, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 1 roku. W toku dalszego śledztwa będą przesłuchiwani świadkowie zdarzenia, jak również analizowane będą zapisy monitoringu. Prokurator rozważy również zasięgnięcie w tej sprawie opinii biegłego z zakresu znaków i symboli państwowych.
Śledztwo prokuratury wszczęto na podstawie art. 137 Kodeksu karnego, który mówi: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

ZD