Jezus na ulicach Częstochowy – centralna procesja Bożego Ciała

 

Tego dnia ulice metropolii i wiosek tętnią życiem. Nie z powodu hucznych imprez kulturalnych, sportowych czy handlowych, ale za sprawą procesji eucharystycznych, w których uczestniczą rzesze wiernych. Dzisiaj tj. w czwartek 31 maja obchodzimy w Kościele katolickim Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną popularnie Bożym Ciałem.

Centralne obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 na szczycie jasnogórskim, gdzie abp metropolita częstochowski Wacław Depo przewodniczył Mszy św. W homilii hierarcha wskazał m.in. na to, jaki wymiar ma Eucharystia:

– Jesteśmy świadomi, że Eucharystia, będąc sakramentem wiary, nie jest tylko spotkaniem na uczcie braterskiej, tak jak chce tego współczesny świat, lecz przede wszystkim uobecnieniem odkupieńczej Ofiary Chrystusa! Tu i teraz! Tak będzie aż do skończenia świata. Każdy, kto bierze udział w Eucharystii, jednoczy się z misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a nawet więcej: staje się głosicielem, misjonarzem i świadkiem tego wydarzenia. To zadanie wierności wiary i miłości wobec Chrystusa.

Po Mszy św. abp Wacław Depo przewodniczył procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odczytano odpowiedni fragment Ewangelii opisujący tajemnicę Eucharystii, odśpiewano suplikacje, a abp Depo błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Zwrócił się również do zebranych z krótkim słowem pouczenia pasterskiego.

Przy pierwszym ołtarzu, w III Alei Najświętszej Maryi Panny, abp Wacław Depo upomniał się o poszanowanie pierwszeństwa prawa Bożego:

– Czy prawo stanowione i przegłosowane z pomyłkami można postawić ponad prawem Bożym? Czy może być praworządność poza prawem Boga, który pragnie dobra człowieka? Prośmy, abyśmy już nigdy nie przeżywali tego oddalenia spraw Boga i spraw człowieka i żebyśmy budowali nasze życie na prawdzie, która jest źródłem jedności.

Na Placu Biegańskiego pasterz Kościoła częstochowskiego apelował, aby Chrystus nie stał się tylko naszym przyzwyczajeniem:

– To jest nasze zadanie: nie traktować obecności Chrystusa pośród nas z przyzwyczajenia, z rutyny, a nawet z odziedziczenia po naszych przodkach. Musimy spotkać Go osobiście i nie możemy bać się o Nim mówić tym, którzy spodziewają się od nas tej nadziei, że Bóg jest z nami aż do skończenia świata.

Przy kościele św. Zygmunta abp Wacław Depo przypomniał słowa Jana Pawła II, które papież wypowiedział w 1979 r. na krakowskich błoniach na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny:

– Musicie być mocni mocą, którą daje wiara! Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili miłością, która okazała się największa, a która jest miłością w krzyżu Chrystusa, bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu!

Na zakończenie procesji, przy Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny, abp Wacław Depo stanowczo przypomniał, że prawdziwą wolność dają Chrystus i Maryja:

– Wolność daje nam Chrystus z wysokości krzyża i przez swoją Matkę! To miasto jest maryjne! Czym byłaby Częstochowa bez Maryi?! Wolność zaczyna się od pojedynczego serca, od naszych codziennych dobrych wyborów! Dlatego prosimy przy tym kościele, który jest matką wszystkich kościołów archidiecezji: Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas!

W procesji eucharystycznej uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni z archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele Kapituły Bazyliki Archikatedralnej, asysty: jasnogórska, seminaryjna i asysty parafialne, wspólnota Betel, przedstawiciele cechów ze sztandarami, dzieci pierwszokomunijne, bractwa eucharystyczne, Niższe Seminarium Duchowne z Częstochowy, siostry zakonne i zakonnicy, reprezentanci rzemiosła, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i tegoroczni neoprezbiterzy.

Podczas uroczystości śpiewał: Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera oraz Chór Archikatedry Częstochowskiej i Wyższego Instytutu Teologicznego „Basilica Cantans” pod dyr. Zygmunta Nitkiewicza i Włodzimierza Krawczyńskiego. Akompaniowała Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka.

MO