Jubileusz 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Uroczystą Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny rozpoczęły się obchody jubileuszu 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Przewodniczył jej ks. prałat Stanisław Gębka, a w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami, zaproszeni goście oraz liczne poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. W trakcie Mszy św. poświęcony został, ufundowany przez rodziców, sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wagę uroczystości dla społeczności szkolnej podkreślał dyrektor placówki, Dariusz Humaj:
– To jest 20 lat funkcjonowania naszej placówki, która powstała w 1997 roku jako Centrum Kształcenia Praktycznego. I tak przez 20 lat zajmujemy się kształceniem zawodowym i wychowywaniem młodzieży. przez ten czas zreorganizowaliśmy funkcjonowanie placówki, poszerzyliśmy swoją ofertę edukacyjną nie tylko do kształcenia praktycznego, ale również do prowadzenia Szkoły Branżowej, kształcenia dorosłych. Dlatego też 20 lat jest okazją do podsumowań, do analiz, do pewnych planów na przyszłość, ale przede wszystkim do podziękowań pracownikom, nauczycielom, tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.
Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie jest wiodącą i nowoczesną placówką praktycznego kształcenia zawodowego w regionie częstochowskim. Posiada bogatą bazę dydaktyczną odpowiadającą potrzebom współczesnej techniki, współpracującą z otoczeniem i zaspakajającą potrzeby rynku pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

ZD