Jubileusz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców firmy, przedsiębiorstwa oraz ich związki. Oficjalna rejestracja w Sądzie Okręgowym w Częstochowie nastąpiła w 1992 roku, stąd Izba obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Organizacja wspiera przedsiębiorców w ich przedsięwzięciach dlatego nie jest tak szeroko znana w kręgach pozabiznesowych.
– Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa to samorząd gospodarczy – mówi Andrzej Broniewski, Prezes RIPH. – U nas jeszcze niedoceniany, na zachodzie jest bardzo silnie obecny w strukturach lokalnych. Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki. Oprócz szkoleń, które organizujemy od wielu lat, zajmujemy się również bezpośrednimi kontaktami z uczelniami, współdziałamy z samorządem terytorialnym, ale przede wszystkim zajmujemy się przedsiębiorcami, ich problemami.
W piątek 19 maja Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa obchodzić będzie swój jubileusz. 25 lat działalności to dobry moment na podsumowanie – mówi Prezydent Rady RIPH, Tadeusz Szymanek.
– 25 lat. Cudowna chwila. Mówimy o tych, którzy tworzyli naszą organizację i o tych, którzy nadal w jej strukturach działają. Uroczystości jubileuszowe rozpoczniemy od wystawy, która będzie jednocześnie prezentacją dorobku naszych przedsiębiorców. Następnie, o godzinie 12 rozpoczniemy właściwą uroczystość, która będzie okazją do podziękowań, wręczenia nagród i wyróżnień.
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa działa na rzecz integracji jej członków, poprzez wymianę ich wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności jednocześnie niwelując możliwość pojawienia się barier lub utrudnień we współpracy. Usprawnia efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez udzielanie wszelkiej pomocy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.

ZD