Jubileusz w Rększowicach – tylko z Chrystusem nasze życie ma sens

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach 13 września przeżywała jubileusz 30-lecia konsekracji kościoła. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Kaznodzieja w homilii podkreślał – nawiązując do słów św. Pawła, że – „Życie prawdziwe jest życiem w Chrystusie. To Chrystus jest obecny w głębi naszych serc, bo przez Ducha Świętego uczynił sobie w nas mieszkanie. Bóg ma tutaj, pośród nas, swój dom”.  Abp Wacław Depo przypomniał bardzo trudny początek tego miejsca, tego kościoła, ale zaznaczył apelując do młodych, że „To nie mury są ważne, ale ważna jest wasza wiara, wasze zawierzenie Panu Bogu wbrew prześladowaniom, wbrew takim czy innym układom wewnętrznym czy politycznym”. Kaznodzieja zwrócił się również do wszystkich zgromadzonych w świątyni parafian – „Raduję się z wami tym jubileuszem trzydziestolecia tego cudu wzrastania Kościoła na tym miejscu, że mogę być z wami świadkiem wiary pokoleń, która wyrażała się w trudzie budowy tej świątyni”. Zwracając się do kapłanów związanych w przeszłości i dziś z miejscową parafią abp Depo powiedział „Tutaj wznosiliście przede wszystkim świątynię ducha, a później również świątynię zewnętrzną”. Metropolita częstochowski podkreślił również prawdę, że ” To dzieło współtworzenia Kościoła dokonuje się z woli Chrystusa na fundamencie wiary Piotra. Tam gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół. Nie ma Kościoła bez Chrystusa, a tam gdzie jest Chrystus, jest Piotr. Nie ma prawdziwego Kościoła bez więzi z Piotrem. Próbuje się nas odwieść od tej prawdy, podsuwając fałszywe nauki. Nie ma prawdziwego Kościoła z odejściem od Piotra. Te słowa są nam potrzebne, gdy tworzą się tzw., wyznania prywatne, polegające na wierze w prywatne objawienia, a nie wsłuchiwanie się w słowa Boga. […] My mamy właściwy kierunek. Kościół budowany na fundamencie Chrystusa i on do niego należy. Razem z Chrystusem nasze życie ma sens – pomimo przemijania”. Na zakończenie homilii abp Wacław Depo odniósł się do obecnej sytuacji chrześcijaństwa na świecie „Tak zwany nowoczesny człowiek i nowoczesne społeczeństwo Europy i świata uderzają nie tylko w wiarę w Boga, ale uderzają w rodzinę, w miłość małżeńską i rodzinną, szacunek dla rodziców, szacunek dla nauczycieli i wychowawców, w ich miłość ofiarną i poświęcenie sprawie wychowania, a nie tylko wykształcenia dzieci. Europa odwracając się od korzeni chrześcijaństwa, zatraca siebie. A my mamy budować na Chrystusie, tak jak nasze przeszłe pokolenia”.

W trakcie Eucharystii młodzież miejscowej parafii przyjęła z rąk abp. Wacława Depo sakrament bierzmowania, który stał się dla nich potwierdzeniem chrześcijańskiej pełnoletności.

AM/ZD