Jutro referendum

karta-do-głosowania-kr-za-ustawą-720x562

Jutro, w niedzielę 6 września, odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Wziąć w nim udział mogą obywatele polscy, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat, a cały proces odbywa się poprzez właściwe wypełnienie karty do głosowania – białej, formatu A4, ze ściętym prawym górnym rogiem

Zgodnie z „Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym” w referendum nie mają prawa udziału osoby: pozbawione praw publicznych i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6.00 do 22.00.