Kalendarz promujący rodzicielstwo zastępcze

Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różnego rodzaju działania mające na celu propagowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz spotkań z przedstawicielami różnych środowisk są też działania mniej standardowe. Do takich należy miedzy innymi wydanie kalendarza ściennego na rok 2018. Kalendarz powstał w ramach projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”. Ozdabiają go prace plastyczne i literackie częstochowskich uczniów – laureatów Międzyszkolnego konkursu pn. „Masz serce, otwórz do niego drzwi”, którego organizatorem był MOPS. Na poszczególnych stronach nie zabrakło też informacji merytorycznych dotyczących pieczy zastępczej, a także adresów instytucji udzielających szerszych wyjaśnień na ten temat.

ZD