Kampania wyborcza z sądem w tle

Każdej kampanii wyborczej towarzyszą gorące spory polityczne, które często znajdują swój finał w sądzie. Przepisy prawa wyborczego przewidują w związku z tym szczególny tryb sądowego dochodzenia roszczeń związanych z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w toku kampanii wyborczej. Najczęściej dotyczy to sytuacji gdy materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają nieprawdziwe informacje Przed częstochowskim sądem zapadł już jeden prawomocny wyrok za posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami.Przed częstochowskim sądem toczy się aktualnie kilka spraw związanych z art. 111 Kodeksu Wyborczego. – Spośród nich tylko jedna sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem. Dotyczy ona kandydującego na urząd burmistrza Koniecpola Dominika Kościańskiego. Na facebookowym profilu swego komitetu wyborczego zakwestionował on informacje urzędującego burmistrza Ryszarda Suligi, a zarazem kandydata na kolejną kadencję, o zmniejszeniu zadłużenia gminy z ponad 16,2 mln zł do nieco ponad 6 mln zł. Komitet wyborczy burmistrza Suligi odpowiedział pozwem w trybie wyborczym. Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął wniosek aby zakazać Dominikowi Kościańskiemu „rozpowszechniania nieprawdziwej informacji” 1 października sąd w Częstochowie oddalił ten wniosek. Sprawa znalazła finał przed Sądem  Apelacyjnym w Katowicach, który wskazał, że błędne jest stanowisko sądu w Częstochowie, który przyjął, że kwestionowany wpis na Facebooku jest oceną Kościańskiego, bo podjęcie samej uchwały bez emisji obligacji komunalnych nie może być traktowane jako faktyczne zadłużenie gminy.  – wyjaśnia rzecznik częstochowskiego sądu okręgowego sędzia Dominik Bogacz.

W przypadku tego typu spraw szczególne zasady dotyczą również wykonania wyroku. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja, oraz termin.

PNP