Kierownictwo miejskich spółek działało na szkodę miasta?

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wraz z wrocławską delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadziła śledztwo dotyczące oszustwa na szkodę miasta. Chodzi o podpisanie fikcyjnej umowy na rzekome świadczenie usług między Miejskim Zarządem Dróg i Transportu a oczyszczalnią ścieków Warta.

W sprawę zamieszane są osoby pełniące funkcje kierownicze obu przedsiębiorstw w latach 2013-2014.

– W tej sprawie przedstawiono zarzuty pięciu osobom, w tym ówczesnemu dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora MZDiT, jak również byłemu prezesowi oczyszczalni ścieków Warta, pracownikowi tej oczyszczalni oraz przedstawicielowi wykonawcy inwestycji drogowej, która wówczas miała miejsce w Częstochowie – informował prokurator Piotr Wróblewski.

Wspomniana inwestycja związana była z przebudową węzła drogowego DK1 oraz DK46, pomiędzy al. Jana Pawła II a al. Wojska Polskiego.

– Wobec podejrzanych w sprawie stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Postępowanie to zostało zakończone w październiku 2019 roku skierowaniem do Sądu Okręgowego w Częstochowie aktu oskarżenia przeciwko tym osobom – dodał prokurator.

Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych oraz dokonania szkód majątkowych przeciw Częstochowie. Dodatkowo prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące przekazania łapówki w wysokości ok. 250 tys. zł. jednemu z inspektorów nadzoru inwestorskiego w zamian za dopuszczenie zawyżonego wynagrodzenia dla wykonawcy. W konsekwencji zawarcia fikcyjnej umowy Częstochowa poniosła szkodę w kwocie nieco ponad 200 tys. zł.

BNO