Kolejarze dziękują Pani Jasnogórskiej

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi” – to hasło 36. Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę, która trwa w dniach 16-17 listopada. Pielgrzymka jest dziękczynieniem składanym Bogu w roku 40. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 25. rocznicy erygowania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Do sanktuarium przybyli przedstawiciele spółek PKP S.A., prezesi, dyrektorzy, senatorowie i posłowie wywodzący się ze środowiska kolejarskiego, pracownicy kolei, emeryci, renciści, przedstawiciele administracji, rodziny kolejarskie, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, rodziny kolejarzy. Wystawiono 120 pocztów sztandarowych. We wspólnej modlitwie uczestniczy w sumie ok. 6 tys. osób. Wśród obecnych są: Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. Obok kolejarzy z Polski, przybyła grupa pracowników kolei z Białorusi i Słowacji.

„Polska kolej przeżywa renesans, ostatnie 3 lata to okres, kiedy ci, dla których jesteśmy – pasażerowie – wybierają kolej. Chcemy realizować to, do czego zostaliśmy powołani, realizować marzenia i oczekiwania naszych klientów, jeździmy coraz lepszymi pociągami, odjeżdżamy z coraz ładniejszych dworców, jedziemy coraz szybciej po zmodernizowanych torach. Likwidujemy wykluczenia, miasta, które przez dziesięciolecia nie miały łączności kolejowej, to wszystko robimy. I każdy kolejny rok będzie pokazywał, że kolej jest przyjazna dla pasażera – opowiada Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. – W planach mamy, po wyremontowaniu 200 dworców, które realizujemy aktualnie, jest kolejnych 150, które będziemy remontować, podwyższamy prędkość, będziemy za niedługo jeździć z prędkościami 160 km/h, 200 km/h, a kiedyś ponad 200 km/h, kupujemy nowy tabor, od roku mamy ofertę ‚wspólny bilet ‚dla naszych klientów, tak że coraz lepiej można postrzegać polską kolej”.

„Od 36 lat przyjeżdżamy zdobyć siłę i podziękować za rok, który minął, i prosić o siłę na kolejne lata” – mówi Krzysztof Mamiński.

„Na tę pielgrzymkę przybyło bardzo dużo kolejarzy z całej Polski, i jak zawsze duża grupa z Białorusi i Słowacji – podkreśla ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy duszpasterz kolejarzy – Pielgrzymka przebiega pod hasłem: ‘Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi’. Wiemy, że ta pierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II sprzed 40 laty była zwrotnym punktem w historii najnowszej naszej Ojczyzny, była zstąpieniem Ducha Świętego na cały naród Polski i odnowieniem jego ducha, jego mocy, jego tożsamości. Chcemy w tym roku tutaj przybyć na Jasna Górę, aby podziękować Matce Bożej, która była wcześniej otwarta na działanie Ducha Świętego. Chcemy też podziękować Bogu przez ręce Maryi za 25 lat Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, jest to jedno z najstarszych katolickie stowarzyszenie zawodowe o charakterze ogólnopolskim. Zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski 22 października 1994 r. w Niepokalanowie”.

„Tu na Jasnej Górze kolejarze, którzy są rozczłonkowani w różnych spółkach, czujemy się dziećmi jednej Matki. Tym miejscem integracji środowiska kolejarzy jest Jasna Góra, a środowiskiem formacji jest Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – mówi ks. Eugeniusz Zarębiński – Tym kolejarzom, którzy tu przyjeżdżają, ale i tym, którzy są na służbie życzymy, aby św. Katarzyna Aleksandryjska prowadziła ich bezpiecznie po torach ich życia, ich służby i postawy pełnej miłości i chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym”.

„W 1994 roku Episkopat zatwierdził Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – opowiada ks. Ryszard Marciniak, animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, duszpasterz kolejarzy, pallotyn – I żeby kolejarze nie zrobili z tego kolejnego związku zawodowego, to podjęliśmy pracę formacyjną, ponad 3 tys. kolejarzy uczestniczyło w tej pracy. Były to warsztaty przygotowujące do przeżywania Mszy św. jak i poprowadzenia koła katolickiego stowarzyszenia kolejarzy polskich. Podczas każdego spotkania jest Eucharystia, a potem kolejarze przygotowują temat i jest spotkanie wspólnotowe. Myślę, że jest to moment, w którym następuje integracja środowiska, myślę, że ta pomoc temu środowisku jest bardzo skuteczna. Kolejarska służba realizuje się poprzez konkretną, skuteczną pomoc, też w wymiarze duchowym, dzisiaj mamy maile, więc jak ktoś choruje czy przeżywa jakieś cierpienie, to cała Polska się za niego modli. Prosimy o wsparcie modlitewne, abyśmy dalej mogli tą pracę prowadzić i służyć”.

„Jestem na Jasnej Górze, bo to jest święto wszystkich kolejarzy, ale jest też to moje święto, bo przez wiele lat byłem kolejarzem. Być tutaj to wielka uczta duchowa i czekamy cały rok, by przyjechać na Jasną Górę – opowiada Ignacy Góra0:07 / 2:59, prezes Urzędu Transportu Kolejowego w rozmowie dla Radia Jasna Góra – Wszystkie wskaźniki i statystyki pokazują, że pasażerowie chcą korzystać z usług kolei, ta oferta jest coraz bogatsza pod względem jakościowym, ale jest i coraz więcej pociągów. Dlatego w 2018 r. przewieźliśmy 310 mln pasażerów, w roku 2019 przewieziemy z całą pewnością więcej. Jeśli chodzi o przewóz towarów, to trendy są bardzo pozytywne i cieszy, że jest coraz więcej pociągów nowoczesnych, klimatyzowanych. Kolej jest transportem ekologicznym, kolej jest transportem bezpiecznym, myślę, że jest najbezpieczniejszym transportem”.

*

Mszy św. o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczy abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Eucharystię koncelebrują duszpasterze kolejarzy na czele z ks. Eugeniuszem Zarębińskim, krajowym duszpasterzem kolejarzy.

Słowo powitania do pielgrzymów skierował o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Drodzy pielgrzymi, kochani kolejarze, niech wasz pobyt tutaj będzie okazją do wspólnej modlitwy i szansą na umocnienie wyznawania tych samych wartości, niech to spotkanie zacieśni więzy między wami. Wracając do domów, rodzin, miejsc pracy, podejmijcie trud życia zgodnie z Ewangelią”.

„Drodzy kolejarze i wszyscy zebrani, dziś po raz 36. przybywacie w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Są z nami także kolejarze z Białorusi i ze Słowacji. Swoją obecnością potwierdzacie mądrą regułę św. Benedykta ‘módl się i pracuj’, która wytyczyła dzieje całej cywilizacji i kultury europejskiej. Modlitwa, która w każdą ludzką pracę wnosi ducha, odniesienie do Boga Stwórcy i Odkupiciela, równocześnie przyczynia się do uczłowieczenia pracy, do nadania jej wartości z tego względu, że wykonuje ją człowiek – podkreślał w homilii abp Wiktor Skworc – Wasza praca w społecznej ocenie jest służbą, przez której wykonywanie zyskujecie powszechny szacunek i zaufanie. Dlatego, drodzy kolejarze, należy się wam podziękowanie, szczere Bóg zapłać, za każdy dzień waszej pracy, bez której nie moglibyśmy funkcjonować jako społeczeństwo, jako naród. Z serca Bóg zapłać”.

„Drodzy kolejarze, wasza obecność na Jasnej Górze, was zrzeszonych w świętującym dziś 25-lecie Katolickim Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich jest czytelnym świadectwem waszej wiary. Przyjeżdżacie z różnych stron kraju, reprezentujecie różne spółki, różne związki zawodowe, aby dziękować Bogu przez ręce Maryi za otrzymywane dary, aby modlić się za wasze rodziny, za waszych koleżanki i kolegów z pracy – mówił metropolita katowicki – Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele ważnych życiowych i zawodowych sytuacji jest od was niezależnych. Restrukturyzacja kolei po 1989 r. nie poszła w kierunku, którego wy i społeczeństwo oczekiwało, odnosiło się wrażenie, że Polskie Koleje Państwowe odstawiono na bocznicę. Ważne, aby wśród tych zaszłości, które trzeba przezwyciężać, starać się wprowadzając na kolei dobrą zmianę, dobrze i z oddaniem wykonywać swoją pracę, bo to dzięki niej, jak przypomniał św. Paweł w Liście do Tesaloniczan, możemy ‘ze spokojem własny chleb jeść’”.

Ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy duszpasterz kolejarzy, odczytał Akt Zawierzenia kolejarzy Matce Bożej. Słowa podziękowania skierował także Józef Dąbrowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała Orkiestra Kolejowa z Siedlec.

Organizatorem pielgrzymki było Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich.

MSI
Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry