Kolejne remonty dróg

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił kolejne przetargi na remonty ulic. Jak twierdzi Maciej Hasik, rzecznik MZDiT, planowane inwestycje są konieczne ze względu na fatalny stan dróg w tych miejscach:
– Sporo inwestycji drogowych w mieście trwa lub niedługo się rozpocznie. Przykładem może być przebudowa ul. Bór na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Jagiellońskiej. Koszt tej inwestycji to 2,5 mln zł. Podobna inwestycja to wymiana nawierzchni na ul. Mirowskiej w okolicach Zakładu Energetycznego. Nawierzchnia będzie wymieniana na wiadukcie nad trasą DK1. Podobnie planowana jest wymiana nawierzchni na ul. Jagiellońskiej. Będziemy chcieli przebudować również ul.Okólną od ul. Wierzyńskiego do Dekabrystów.
Wspomniane inwestycje niedawno się rozpoczęły, bądź rozpoczną się w najbliższym czasie, po rozstrzygnięciu przetargów. Większość z nich, według MZDiT, powinna zostać zakończona jeszcze w bieżącym roku.

ZD