Komisje suszowe prężnie działają

Kolejny rok z rzędu rolnicy muszą walczyć ze skutkami suszy. W całym kraju zostało powołanych 800 komisji szacujących straty na polach spowodowane suszą.

Jednak mimo zakończenia letnich zbiorów, komisje te będą jeszcze działać przez najbliższych kilka tygodni. Mówi Marek Dziubek, dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

– Z tego względu, że skończyło się szacowanie strat, które dotknęły uprawy zbożowe, a zaczęły się szacowania upraw ziemniaka i kukurydzy.

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wyjaśnia również, co należy do kompetencji komisji suszowych:

– Komisja ma przede wszystkim sprawdzić, czy to, co zgłasza rolnik, rzeczywiście potwierdza się w terenie i stwierdzić zakres szkód. Musi zweryfikować również czy jest ubezpieczone w KRUSie.

Obecnie trwa procedura oceny wniosków składanych przez rolników, których na ten moment jest około 5 tys.:

– Należy się liczyć z tym, że jeszcze przez kilka tygodni komisje będą pracowały i szacowały te szkody. Te liczby poszkodowanych gospodarstw będą się zmieniały.

Wnioski suszowe są dostępne w siedzibach gmin, a także na stronach internetowych gmin i urzędu wojewódzkiego.

AK