Komunikacja w Częstochowie – nowe zmiany

W związku z koniecznością dostosowania się do kolejnych wytycznych Rządu RP, dotyczących działań profilaktycznych w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadzają kolejne obostrzenia na terenie miasta.

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie limitu liczby pasażerów tramwajów i autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych.

– Od 25 marca do odwołania Miejski Zarząd Dróg i Transportu, we współpracy z MPK w Częstochowie, w obliczu wdrożenia przez Rząd RP zaostrzonych przepisów wprowadzają limit pojemności tramwajów i autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych – mówi Maciej Hasik, rzecznik MZDiT oraz MPK. – Maksymalna liczba pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem, podana będzie na drzwiach tramwajów i autobusów MPK. Stanowi ona połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Informacje na ten temat zostaną wywieszone również na ponad 400 wiatach przystankowych na terenie całego miasta.

To jednak nie wszystko. Możliwość przejazdu na podstawie okresowych biletów ulgowych również zostanie zawieszona.

– Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie we współpracy z MPK w Częstochowie zawiesza możliwość przejazdu na podstawie okresowych biletów ulgowych, a także doładowanie i sprzedaż okresowych biletów ulgowych. Ważność biletów wydanych przed 25 marca będzie przedłużona na okres równy zawieszeniu – zaznacza Hasik. – Termin wynika z wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń w przemieszczaniu się i konieczności zapewnienia stosownych warunków podróżowania w środkach komunikacji miejskiej. W obecnej sytuacji – zgodnie z krajowymi wytycznymi i ostatnimi obostrzeniami – należy czasowo ograniczyć przemieszczenie się dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów środkami częstochowskiego MPK, pierwszeństwo muszą mieć osoby dojeżdżające do pracy.

MZDiT oraz MPK zwracają się do pasażerów z prośbą o bezwzględne przestrzeganie nowych zasad, szczególnie, że nie są już one jedynie zaleceniem, a wymogiem. O ewentualnych kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

MSI