Konferencja „Częstochowa a Józef Piłsudski”

We wtorek 12 grudnia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja naukowa „Częstochowa a Józef Piłsudski”.

W inauguracji projektu edukacyjnego „Częstochowa o wolność i niezawisłość” uczestniczył m.in. dr Ryszard Stefaniak.

Jak mówi dr Mariusz Kolmasiak, członek Związku Piłsudczyków RP i znawca losów Józefa Piłsudskiego, w Częstochowie Marszałek był kilka razy:

Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości były cztery wizyty: 1902, 1903, 1905 i 1906 rok – to były wizyty konspiracyjne. Józef Piłsudski już jako Naczelnik Państwa, jako wódz, przyjechał do naszego miasta i ta oficjalna wizyta nastąpiła 21 października 1921 roku. No niestety była krótka, do pewnego stopnia niespodziewana, stąd nie miała jakiejś wielkiej oprawy. Ta wizyta ograniczyła się do odwiedzin Jasnej Góry, do Mszy w Klasztorze – mówi dr Mariusz Kolmasiak.

Organizatorem i pomysłodawcą inicjatywy był Rafał Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie.

PK