Konferencja dla firm – Pracownicze Plany Kapitałowe

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie 22 listopada odbyła się Konferencja Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Konferencja miała na celu uświadomienie pracowników i pracodawców o zmianach, jakie zaszły w związku z reformą tzw. pracowniczych planów kapitałowych. O szczegółach spotkania rozmawialiśmy ze współorganizatorką Ewą Witkowską.

– Od 1 stycznia pracodawcy będą musieli obowiązkowo włączyć się do tego programu. Będzie on obejmował firmy, które zatrudniają do 250 osób – wyjaśnia Witkowska. – Konferencję organizujemy więc po to, żeby uświadomić zarówno pracodawcom, jak i, na mniejszych spotkaniach, pracownikom, że należy się w ten program włączyć, gdyż przynosi on spore korzyści.

Jak mówi drugi ze współorganizatorów, Paweł Lemanik, konferencja odbywa się już po raz kolejny i ma za zadanie przybliżyć kwestię pracowniczych planów kapitałowych pracownikom firm.

– To już kolejna konferencja, ponieważ reforma pracowniczych planów kapitałowych rozpoczęła się w styczniu tego roku i w tamtym okresie również zgromadziliśmy pracodawców i pracowników, by uświadomić ich o zmianach przez nią wprowadzonych – podkreśla Lemanik. – W związku z tym mamy pewne doświadczenia i widzimy, jak wielka jest ich niewiedza – pewni pracodawcy np. odpowiadali nam, że nie zamierzają włączyć się w program, zapominając, że jest on obowiązkowy. Konferencja ma zatem służyć przybliżeniu tego tematu pracownikom firm, a także pokazaniu, jakie możliwości oferuje ten projekt pracodawcy – podsumowuje Lemanik.

Pracowniczy plan kapitałowy jest instytucją, która ma umożliwić systematyczne oszczędzanie dodatkowych środków na poczet wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Celem ustawy jest choć częściowe rozwiązanie problemów związanych z istotną różnicą pomiędzy poziomem dochodów osiąganych w okresie aktywności zawodowej a dochodami wypłacanymi w ramach emerytury.

MSI