Konferencja prasowa radnego Pawła Rukszy

Wznowienie śledztwa w sprawie obrazy uczuć religijnych przez uczestników II Marszu Równości w Częstochowie czy projekt budżetu Miasta Częstochowy na rok 2020 to jedne z poruszonych tematów na konferencji prasowej Pawła Rukszy, radnego Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Zarządu Okręgu Porozumienia Jarosława Gowina.

Odbyła się ona 22 listopada o godzinie 11.00 przed Komendą Główną Policji w Częstochowie. Pierwszym i najważniejszym tematem, który został poruszony przez radnego, to obraza uczuć religijnych podczas marszu równości. Jak zaznaczył, miejsce konferencji nie jest przypadkowe:

– Wszyscy, którzy uważają, że ten marsz równości obraża uczucia religijne, mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji jako poszkodowani. Można to zrobić w trojaki sposób: można przyjść do komendy i osobiście złożyć pismo na dziennik podawczy, można również mailem wysłać taką informację, a także jest możliwość telefonicznego zgłoszenia się do aspiranta sztabowego Dariusza Szabelaka.

21 listopada odbyła się sesja Rady Miasta Częstochowy, podczas której m.in. przyjęto projekt uchwały studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Jak twierdzi Paweł Ruksza, uchwała ta nie powinna zostać przyjęta:

– Ten dokument okazał się być niepoprawnie zrobiony, o czym mówią fachowcy. Wskazują konkretnie na braki dokumentacji, którą studium powinno zawierać, a nie zawiera, np. nie zawiera bilansu miejsc parkingowych.

Według radnego, władze miasta powinny uprzednio przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Takie spotkanie się odbyło, ale wnioski mieszkańców nie zostały rozpatrzone. Jak mówi Paweł Ruksza „Rada Miasta przyjęła zły dokument, który nie jest dokumentem rozwoju dla miasta, a cofającym nasz rozwój jeśli chodzi o politykę przestrzenną”.

AK