Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na UJD

fot. www.krasp.org.pl

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) tworzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ostatnie obrady Konferencji odbyły się w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz w Częstochowie. To spore wyróżnienie dla uczelni w roku, w którym obchodzi swoje 50-lecie.

– Pierwsza część obrad była poświęcona głównie kwestii pakietu większościowego. KRASP podjął uchwałę, która stwierdza, że nie ma potrzeby zmieniać ustawy, gdyż takie działanie można podjąć w ramach obowiązujących przepisów. Debatowaliśmy też nad bieżącymi sprawami szkolnictwa wyższego i przygotowywaliśmy się do ewaluacji działań uczelni w czasie pandemii – mówił prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP i Rektor Politechniki Śląskiej.

Z uwagi na restrykcje spowodowane pandemią SARS-COV-2 obrady KRASP nie mogły odbyć się w dotychczasowej formule. W budynku UJD zebrał się tylko trzon Konferencji, a reszta uczestników była obecna za pomocą technologii internetowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.