Konkurs z zakresu pierwszej pomocy

Trzeci Regionalny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej odbył się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 10 grudnia. Konkurs odbył się pod hasłem: „Uratować znaczy żyć…”. Organizatorem konkursu była 25 Szkoła Podstawowa w Częstochowie. W konkursie wzięło udział 17 szkół z Częstochowy i regionu częstochowskiego m.in. z Olesna, Działoszyna, Radomska, Kusiąt, Mstowa oraz Rędzin. Placówki były reprezentowane przez 9 drużyn młodszych i 17 drużyn starszych.

– Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Komendanta Policji w Częstochowie. Instytucjami wspierającymi nas w tym konkursie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które po raz pierwszy wystawiło swoich przedstawicieli. – mówi Małgorzata Niemczyk, jedna z organizatorek.

W tym roku organizatorzy przygotowali dla dzieci pięć stanowisk. Na pierwszym stanowisku uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością przeprowadzenia prawidłowej rozmowy z dyspozytorem i wezwania prawidłowo pomocy, na stanowisku numer dwa dzieci miały za zadanie ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i ocenić przytomność człowieka, na następnych stanowiskach miały za zadanie wykonać Resuscytacje Krążeniową – Oddechową, wykazać się wiedzą z zakresu ruchu drogowego i znajomością znaków drogowych, na ostatnim stanowisku przy pomocy WOPR uczestnicy mieli wykazać się praktyczną umiejętnością rzucenia rzutką ratowniczą w celu uratowania ludzi tonących. Na zwycięzców czekały nagrody.