Kościół stacyjny NMP Wspomożycielki Wiernych

Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych był w piątek, 5 kwietnia kościołem stacyjnym Częstochowy. Tego dnia rozpoczęły się również parafialne rekolekcje wielkopostne, które głosi ks. dr Tomasz Knop.

Proboszcz parafii ks. Tomasz Dragan powiedział, że udział w inicjatywie kościołów stacyjnych może bardzo pomóc w przeżywaniu Wielkiego Postu i przygotowaniu do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. – Każdego dnia w kolejnych parafiach jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi i Msza św. z kazaniem, więc dla tych, którzy chcą skorzystać, jest to pomocne. Jeżeli człowiek nie chce zrobić kroku w kierunku Pana Boga, to może stać przy źródle i umrzeć z pragnienia. Nic na siłę – stwierdził ks. Tomasz Dragan.

Rekolekcjonista ks. dr Tomasz Knop przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej. Rozważania poszczególnych stacji dotyczyły kolejnych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. Knop wygłosił również naukę rekolekcyjną podczas Mszy św. Już na jej początku wyjaśnił, jaki jest cel rekolekcji. – Ich celem jest nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu, od zła i wszystkiego, co do niego prowadzi. Kiedy mówimy o nawróceniu, zwykle koncentrujemy się na tym, by się wyspowiadać i myślimy, że wtedy jest już dobrze. No i jest, ale to dopiero połowa drogi. W nawróceniu chodzi o coś więcej niż o pozbycie się grzechów. Nawrócenie to także zwrócenie się ku Bogu i to jest jego ważniejszy aspekt – podkreślił ks. Tomasz Knop.

– Właśnie po to pozbywamy się grzechów, by zwrócić się do Boga, by nie patrzeć już na grzech, ale kontemplować oblicze Chrystusa, iść za Nim, naśladować Go – kontynuował rekolekcjonista. – Jezus, kiedy chodził po Ziemi, nie mówił „pozbądź się grzechów”, ale „pójdź za Mną”, bo wie, że ten, kto kontempluje Go, będzie się pozbywał grzechów. To jest najważniejsze – patrzeć na Niego, być do Niego zwróconym, iść za Nim – zaznaczył ks. Knop.

Rekolekcjonista powiedział, że warto zobaczyć nawrócenie jako proces rozwoju. – Kiedy coś osiągam, idę dalej. Jezus nie mówi „odwróć się od grzechów i stój w miejscu”, tylko „pójdź za Mną” i idzie dalej.

W sobotę, 6 kwietnia świątynią stacyjną będzie kościół Narodzenia Pańskiego przy al. Wolności. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.

Maciej Orman