Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu

Zabiegają o zachowanie narodowej pamięci o Kresach, żądają weryfikacji dotychczasowej polityki wschodniej, walczą przeciwko zakłamywaniu historii, troszczą się o upamiętnienie miejsc kaźni Polaków na Kresach i domagają się wsparcia ze strony władz państwowych w podejmowanych działaniach. Kresowianie przybyli na swój 24. Światowy Zjazd na Jasnej Górze.

Prezes Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych, Jan Skalski, przypomniał o zasługach ludności kresowej w odzyskaniu przez Polskę niepodległości:

– Udział Kresów i ludności kresowej w odzyskaniu niepodległości i kształtowaniu wschodniej granicy Rzeczypospolitej był decydujący. Przecież marszałek Józef Piłsudski odznaczył Orderem Virtuti Militari miasto Lwów za bohaterską obronę Polski. Chichotem historii jest jednak fakt, że 100-lecie odzyskania niepodległości obchodzimy w momencie, kiedy Kresy i ten zbiorowy Żołnierz nie są na terenie Rzeczypospolitej. Pozostajemy w nadziei, że Matka Boża pomoże nam w tym, abyśmy tego Żołnierza mogli znowu powitać na ojczystej ziemi.

Jan Skalski odniósł się również do obecnych relacji polsko-ukraińskich oraz polityki Polski dotyczącej uczczenia ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA:

– Relacje są trudne, ale dobrze byłoby, gdyby nasi rządzący wzięli przykład z Rumunii i Węgier, które to kraje mają problem podobny do naszego. One postawiły sprawę jasno: ani kroku Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli nie zostaną uregulowane kwestie praw mniejszości rumuńskiej i węgierskiej na Ukrainie oraz jeżeli nie zostaną przywrócone cywilizacyjne normy współpracy.

24. Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian rozpoczęły się od Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, podczas której homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Po Eucharystii odbył się marsz pokoleń kresowych. Na placu przed szczytem jasnogórskim, pod figurą Matki Bożej, ułożono Krzyż Pamięci na cześć ofiar ludobójstwa OUN UPA. Następnie na Sali Papieskiej głos zabrał Jan Skalski i honorowi goście, po czym odbyło się Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.

Na zakończenie, podczas koncertu „Pieśń o wolności”, wystąpili: Grzegorz Podwójny, zespół BRACIA z Bukowiny oraz zespół ANTYRAMA.

MO

wykorzystano informacje ze strony BPJG jasnagora.com