Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Wieczorem 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do jasnogórskiego sanktuarium przybyli częstochowianie.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. We wprowadzeniu do Eucharystii hierarcha podkreślił znaczenie Częstochowy jako duchowej stolicy Polski:

– Chcemy we wspólnej modlitwie potwierdzić, że położenie geograficzne naszego miasta nie jest tylko faktem historii czy elementem geografii Polski, ale jest to historia zbawienia ludzi związanych z Bogiem od pokoleń, w tym również naszych rodzin, naszych wspólnot duchowych i nas samych.

W homilii abp Wacław Depo wyjaśnił, dlaczego Maryja jest dla nas wzorem:

– Wpatrujemy się dzisiaj w tajemnicę życia Maryi, w pełnię Jej zawierzenia Bogu, aby ta tajemnica stawała się również dla nas znakiem siły i nadziei na ostateczne zwycięstwa z mocami ciemności, zakłamania, nieprawości i z wszelkim smokiem zła.

Abp Wacław Depo wskazał, do kogo adresowane są słowa Maryi z Jej hymnu „Magnificat”:

– Cześć dla Maryi jest zadaniem Kościoła – wspólnoty tych, którzy zawierzyli Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi – albowiem słowa „Magnificat”: <<Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia>> odnoszą się do Kościoła wszystkich czasów, aby także i dla nas czynić Kościół domem, przez który przechodzimy do domu Ojca. I tak jak w każdym domu potrzebna jest miłość matki i ojca, tak potrzebna nam jest miłość Kościoła, jako ludzi związanych ze sobą na czas i na wieczność.

Metropolita częstochowski przywołał również słowa modlitwy św. Jana Pawła II:

– Pani z Ostrej Bramy i z Jasnej Góry, nie przestawaj nam wskazywać na Twojego Syna. Nie przestawaj nas przybliżać do sakramentu Jego Ciała i Krwi. Nie przestawaj z nami przebywać. Bądź z nami w każdy czas, abyśmy uczynili wszystko dla zabezpieczenia i zachowania naszej duchowej i moralnej tożsamości, ażebyśmy nie dali się jako naród rozłożyć, załamać, osłabić, mimo wszystkich doświadczeń i trudności, których historia dawna i współczesna nam nie szczędzi.

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO

Zakończeniem obchodów Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze była modlitwa apelowa z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego.

Maciej Orman