Krucha wyobraźnia to kalectwo

Choć obecnie nie ma dużych mrozów, to Straż Miejska w Częstochowie przestrzega przed niebezpiecznymi i brawurowymi zachowaniami nad zamarzniętą wodą czyli tzw. „dzikimi lodowiskami”.

Program „Krucha wyobraźnia to kalectwo” akcentowany jest przez strażników miejskich z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży podczas szkolnych prelekcji tuż przed rozpoczęciem zimy czy ferii zimowych. Strażnicy miejscy przypominają również w trakcie trwania ferii o bezpiecznym zachowaniu się nad zamarzniętymi akwenami. Należy pamiętać, że NIE wolno wchodzić na zamarznięty lód, który może pęknąć. Jeśli chcemy ślizgać się na łyżwach, warto wybrać legalne lodowiska. W Częstochowie są to: lodowisko MOSiR przy ul. Boya-Żeleńskiego oraz darmowa ślizgawka miejska w parku przy ul. 3-go Maja.

Pamiętajmy: krucha wyobraźnia to kalectwo!

źródło: Straż Miejska w Częstochowie