Krucha wyobraźnia to kalectwo

„Krucha wyobraźnia to kalectwo” – tak nazywa się Program realizowany co roku prze strażników miejskich z referatu ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. – W szczególności dotyczy to osób, które mają zamiar wybierać się w regiony, gdzie w związku z mrozem będzie istniało zagrożenie  wypadku, na przykład na zamarzniętych jeziorach lub w górach. – mówi Artur Kucharski ze Straży Miejskiej.

Należy pamiętać, że NIE wolno wchodzić na zamarznięty lód, który może pęknąć. Jeśli chcemy ślizgać się na łyżwach, warto wybrać legalne lodowiska. W Częstochowie są to lodowisko przy ul. Boya-Żeleńskiego oraz tymczasowe lodowisko MOSiR w parku przy ul. 3-go Maja. Straż Miejska w Częstochowie apeluje także, aby dobrze zabezpieczyć nasze mieszkania czy domy podczas dłuższych wyjazdów na ferie.

Ferie zimowe w województwie śląskim w 2018 roku trwać będą od 29 stycznia do 11 lutego. O wszelkich czynach zabronionych należy informować służby mundurowe, w tym dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie, który jest dostępny pod telefonem alarmowym 986.

PN