KRUS dla rolników i ich dzieci przez cały rok

KRUS stara się objąć szczególną troską dzieci rolników. One w przeciwieństwie do swoich rówieśników w mieście, mieszkają, uczą się, bawią w warsztatach pracy swoich rodziców. KRUS organizuje w ciągu roku liczne konkursy, dofinansowuje pobyt na koloniach i wiele innych inicjatyw, które urozmaicają życie dzieci na wsi.

– Istotnym elementem działania KRUS-u jest działalność edukacyjna. Dzieciaki są tą grupą, którą trzeba edukować. Dzieciakami zajmujemy się cały rok. Takim naszym rozpoznawalnym konkursem, ogólnopolskim pod patronatem Prezydenta kraju i Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, jest konkurs plastyczny. Co roku ma on inny motyw, inne hasło przewodnie do którego dzieci przygotowują prace plastyczne. W tym roku chcemy zwrócić uwagę dzieci na prawidłowe obchodzenie się ze zwierzętami na terenie wiejskim. – mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie.

Fundusz pokrywa do 80 procent kosztów organizacji pobytu dzieci na różnego rodzaju wypoczynkach. W ofercie Kasy znajduję się także kurs dla osób, które nie chcą lub nie mogą wyjść z domu.

– Warto wspomnieć o koloniach i półkoloniach. W skali roku mówimy o blisko 20 tys. dzieci, które korzystają z tego rodzaju wypoczynku. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej funduszu składkowego.  Dzieciaki spędziły zimowisko z bardzo fajnym przygotowanym programem, pod baczną opieką opiekunów Caritas w ośrodku „Święta Puszcza” koło Olsztyna. Kasa organizuje także w wakacje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z problemami układu oddechowego i układu ruchu. Są to turnusy bezpłatne. – wyjaśnia Piotr Dobosz.

KRUS stara się cały czas tworzyć różne konkursy i zabawy dla dzieci. „Krzyżówka z KRUS-em” dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa śląskiego to nowy konkurs przygotowany przez Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie. Broszurka zawiera 10 krzyżówek z ukrytymi hasłami. Broszury będą rozprowadzone przez organizatora w szkołach położonych na terenach wiejskich w województwa śląskiego. Hasła krzyżówek związane są tematycznie z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa i higiena pracy.

Oprócz konkursów, wyjazdów KRUS organizuje w ciągu roku wiele szkoleń m.in. kurs pierwszej pomocy, a podczas szkoleń także konkursy. Efekty są publikowane w formie komiksów, kolorowych folderów, np. „Wykaz czynności, które nie należy powierzać dzieciom do lat 16”, które są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Foto źródło: pixabay.com