KRUS: Znamy wysokość składki w III kwartale roku

fot. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała do informacji publicznej wysokość składki w III kwartale 2020 roku. Składka dotyczy ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich.

O wysokości składki mówi dyrektor regionalnego oddziału KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz.

– Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, obowiązujące w III kwartale 2020 roku. Wysokość składki na to ubezpieczenie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie – informuje Dobosz. – Co więcej, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 podanej kwoty, tj. 14,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale br. stanowi 10% obowiązującej w czerwcu emerytury podstawowej.

Przy okazji dyrektor wspomina o akcji „Życie jest przed Tobą, a nie w smartfonie”. Jest to kampania profilaktyczno-społeczna, skierowana do wszystkich, którzy na co dzień korzystają ze smartfona – w szczególności dzieci, które spędzają przed telefonami najwięcej czasu. Jak podkreśla Piotr Dobosz, KRUS jest jednym ze współorganizatorów kampanii.

– Kampania zwraca uwagę na pewien społeczny problem, dotyczący czasu, jaki młode pokolenie spędza przy tym pożytecznym, ale i zgubnym urządzeniu, szczególnie w specyficznym okresie wzmożonej pracy na roli, która niebawem się rozpocznie. Dzieci na wsi, w odróżnieniu od swoich rówieśników z miasta, bawią się i uczą, ponadto przebywają w warsztacie pracy swoich rodziców przez 24 godz. na dobę – warto więc zadbać o bezpieczeństwo na tych gospodarstwach. Akcja wspaniale wpisuje się w działalność prewencyjną Kasy, która przynosi wymierne efekty – podsumowuje Dobosz.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha stanowić będzie kolejno: 117 zł dla gospodarstw do 100 ha, 233 zł dla gospodarstw powyżej 100 ha, 350 zł dla gospodarstw powyżej 150 ha i 467 zł dla gospodarstw powyżej 300 ha. Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek upływa z dniem 31 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

MSI