Ks. M. Frukacz: Św. Piotr i Paweł wołają o naszą wiarę

Jeden z nich prześladował chrześcijan. Drugi wyparł się Jezusa. Obaj jednak uznali swoją grzeszność i dostąpili wielkiego miłosierdzia. Dzisiaj są potężnymi patronami Kościoła. 29 czerwca przeżywamy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu częstochowska parafia pod wezwaniem tych świętych obchodziła odpust parafialny.

Odpust to darowanie win i kar. Jest więc szczególną łaską. Mówi proboszcz parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie ks. Janusz Wojtyla:

– Dzień odpustu to imieniny patronów parafii i szczególna okazja do tego, aby uzyskać odpust zupełny. Zachęcamy naszych parafian do wykorzystania danej przez Kościół łaski i ofiarowania takiego odpustu za siebie lub za zmarłego.

Św. Piotr i Paweł nie byli ludźmi idealnymi. Czego możemy się od nich nauczyć? Kontynuuje ks. Wojtyla:

– Są nam tak bliscy, bo nie od razu byli świętymi. Może nie jesteśmy prześladowcami Kościoła, ale kiedy oddalamy się od Chrystusa, to ranimy też Kościół. Tak jak św. Piotr, my też wypieramy się Chrystusa. Każdy z nas odnajduje więc siebie w postawach św. Piotra i Pawła i uświadamia sobie, że Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych, którzy liczą na miłosierdzie. Odpust jest okazją do tego, aby w pełni z niego skorzystać.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela” ks. Mariusz Frukacz. Mszę św. koncelebrowali ks. Janusz Wojtyla i ks. Andrzej Stępień. W homilii ks. Frukacz przedstawił przesłanie dzisiejszej uroczystości:

– Każe nam ona stanąć wobec tajemnicy Kościoła. Ci wielcy apostołowie, poprzez swoje życie, dzieła i wreszcie męczeńską śmierć, są dla nas ważną katechezą. Oni pytają o naszą wiarę, wierność i obecność w Kościele.

Odnosząc się do fragmentu z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16, 13-19), który opisuje przekazanie Piotrowi kluczy królestwa niebieskiego przez Jezusa, ks. Mariusz Frukacz podkreślił znaczenie wyznania wiary Piotra wobec Jezusa: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>>:

– Na tym wyznaniu będzie zbudowany Kościół. Jezus jest Panem, Zbawicielem i Mesjaszem, który przyszedł po to, aby nas zbawić. Jak mówi jeden ze współczesnych teologów, Hans Urs von Balthasar, Jezus „wyspowiadał się” na krzyżu z grzechów ludzkości – jako Pan, Zbawiciel i Mesjasz. Piotr, poprzez swoją odpowiedź, uczy nas takiego wyznania wiary.

Kaznodzieja nawiązał również do historii nawrócenia Szawła:

– Jezus musiał go powalić na ziemię pod Damaszkiem. Szaweł, z prześladowcy Kościoła, stał się Pawłem – pierwszym teologiem chrześcijańskim i wielkim apostołem wśród pogan. Szedł z mocą Chrystusa i wszystko czynił w Nim, bo On wybiera to, co po ludzku jest słabe i przegrane.

Ks. Frukacz, nawiązując do słów św. Jana Marii Vianneya, zwrócił również uwagę na to, że św. Piotr i Paweł uczą nas głębszego spojrzenia na tajemnicę kapłaństwa:

– Gdyby kapłan wiedział, jak wielka miłość go spotkała, umarłby ze wstydu. Swoimi grzesznymi dłońmi trzyma Zbawiciela i podaje Go ludziom. Apostołowie uczą nas, że nie ma Kościoła bez kapłana!

Na zakończenie kaznodzieja przytoczył słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

– Ziarno prawdy wiele kosztuje. Za plewy się nic nie płaci. I dodał: – Życie w wierze wymaga wielkich kosztów: wierności, zaufania i miłości – aż po krzyż!

Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, podczas której odśpiewano litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na zakończenie liturgii ks. Mariusz Frukacz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

O śpiew podczas uroczystości zadbał chór parafialny „Cantate Deo” pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego.

MO