Ku Nowej Ewangelizacji

Na Jasną Górę przybyła młodzież ucząca się w oświatowych placówkach katolickich. 19. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich rozpoczęła się Eucharystią na błoniach jasnogórskich, której przewodniczył bp Marek Mendyk. O jej znaczeniu dla wspólnoty mówi Maria Chodkiewicz, prezes stowarzyszenia:

– Pielgrzymkę, która odbywa się w takim szczególnym czasie, bo w szczególnym roku. Z jednej stronie jest to rok 25-lecia istnienia Stowarzyszenia, więc dziękujemy za wszystkie łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej. Na ten moment szkół i przedszkoli jest 138 w osiemnastu polskich diecezjach.

Miejsce pielgrzymowania, jakim jest jasnogórskie sanktuarium, ma dla stowarzyszenia duże znaczenie:

– Tutaj się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o stowarzyszenie. Odbywała się tu Msza św., inicjująca powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, właśnie tutaj na szczycie, byli to wierni świeccy, a abp Stanisław Nowak odprawiał tę Mszę. To takie jest dla nas profetyczne przesłanie, dalej, na cały kraj.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 25 lat temu, a głównym impulsem do jego stworzenia była postać św. Jana Pawła II. To właśnie Ojciec Święty wyznacza pedagogom, nauczycielom i pracownikom oświaty kierunek nauczania:

– Na co dzień Stowarzyszenie zakłada, prowadzi i odpowiada za szkoły, podejmuje szereg inicjatyw, które służą integralnemu rozwojowi człowieka, całą edukację osadzamy na personalistycznej koncepcji człowieka pisanej przez św. Jana Pawła II. Powstaliśmy jako Stowarzyszenie, jako odpowiedź na jego wezwanie ku Nowej Ewangelizacji. Wtedy wierni świeccy założyli Stowarzyszenie dla powstania jednej szkoły.

Wraz z przekazywaniem wiedzy znaczące jest też budowanie duchowości i systemu wartości młodzieży, a także pogłębianie ich relacji z Bogiem.

SW