„Kuria krakowska na podsłuchu”

„Kuria krakowska pod obserwacją i na podsłuchu” – to tytuł spotkania jakie w czwartek 15 marca odbyło się w Częstochowie z przedstawicielką krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie zorganizował częstochowski oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Spotkanie podzielono na dwie części – w pierwszej dr Monika Komaniecka-Łyp, zaprezentowała metody i sposoby inwigilacji za pomocą środków technicznych, a w drugiej mechanizmy inwigilacji Kurii krakowskiej w czasach kard. Karola Wojtyły. Badaczka wyjaśniła także szczegółowo wątki, jakie uwzględniła w swojej prezentacji oraz wyjaśniła, dlaczego Kuria krakowska i Kościół krakowski były w szczególnym zainteresowaniu służb specjalnych.

Dr Monika Komaniecka-Łyp jest pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół aparatu bezpieczeństwa PRL, historii dyplomacji oraz historii najnowszej Polski. Naukowo zajmuje się badaniami nad działalnością pionów techniczno-operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, funkcjonowaniem ewidencji i archiwum SB, inwigilacją struktur „Solidarności” oraz historią placówek dyplomatycznych Francji w Polsce, szczególnie Konsulatu francuskiego w Krakowie. Jest autorką licznych publikacji związanej z tą tematyką.

PNP

Starszy Post