Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów na częstochowskich cmentarzach

kwesta

1 listopada artyści, twórcy, dziennikarze, społecznicy i młodzież – będą kwestować na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Kule i Cmentarzu św. Rocha. Organizatorami kwesty są Liga Miejska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater. Podczas dotychczasowych zbiórek zebrano łącznie ponad 200 tys. złotych. Dzięki tym pieniądzom udało się odrestaurować 14 grobów na trzech częstochowskich cmentarzach. Większość z nich pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Tegoroczna zbiórka, tak jak dwie poprzednie, z których zgromadzono prawie 24 tys. zł, ma zostać przeznaczona na pochodzący z ok. 1900 roku grób rodziny Rudzkich na Cmentarzu Kule. Całkowity koszt odrestaurowania nagrobka wynosi ponad 50 tys. zł.
Zgłoszenia na kwestę przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater, ul. Krakowska 1a, od poniedziałku do piątek, w godz. 9.00 – 15.00, tel. 730 022 507.