Laureaci XVIII edycji Nagrody im. Grzegorza Palki

1 Nagrodzeni

Znamy już laureatów XVIII edycji Nagrody im. Grzegorza Palki. W niedzielę (18 października) w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie wręczono nagrody w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Adam Markowski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, zastępca wójta gminy Mstów, który otrzymał nagrodę za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Małgorzata Zuzanna Nowak, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie – za kierowanie największym w Polsce festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur oraz Jan Szyma, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie – za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia artystów, twórców i wykonawców.

Laureaci Nagrody im. Grzegorza Palki w 2015 roku:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
1. Janusz Król – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
– za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat
2. Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– za działanie na rzecz umocnienia pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony
3. Jerzy Stępień – współtwórca reformy samorządowej
– za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
1.Wojciech Długoborski – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna
– za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast
2. Mirosław Lech – Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Korycin
– za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
3. Krzysztof Żuk – Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Lublin
– za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1. Adam Markowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, Zastępca Wójta Gminy Mstów
– za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko – Częstochowskiej
2. Małgorzata Zuzanna Nowak – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
– za kierowanie największym w Polsce festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur
3. Zenon Rodzik – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Opolski (woj. lubelskie)
– za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich
4. Jan Szyma – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie
– za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia artystów, twórców i wykonawców

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 10 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Bernard Cichosz – wydawca mediów lokalnych , dziennikarz
– za działania na rzecz upowszechniania problematyki samorządowej w lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw integrujących wspólnotę mieszkańców
2. Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas
– za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy
3. Stanisław Godzina – Wójt Gminy Rzekuń
– za krzewienie tradycji regionalnych i patriotycznych
4. Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka
– za działania na rzecz rozwoju gminy oraz w ramach Euroregionu Tatry
1. Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny
– za działania na rzecz rozwoju lokalnego i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o jej potencjał kulturowy oraz Gór Świętokrzyskich
2. Marian Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
– za działania na rzecz rozwoju lokalnego
3. Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
– za działania na rzecz rozwoju województwa lubuskiego
4. Robert Szwed – Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
– za pracę na rzecz samorządu i lokalnej społeczności
5. Jan Wieczorkowski – Wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
– za działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim
6. Stanisław Wieteska – Wójt Gminy Opinogóra Górna
– za działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Nagroda im. Grzegorza Palki jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym w Polsce.
– Nagroda im. Grzegorza Palki ma upamiętnić Grzegorza Palkę, czyli pierwszego prezydenta Łodzi w odrodzonym polskim samorządzie. Był to niezwykle kompetentny, uczciwy, prawy człowiek, który tragicznie zginął w wypadku samochodowym. Strata po nim była olbrzymia, więc z jednej strony chcemy tą nagrodą upamiętnić jego dzieło, jego życie, natomiast z drugiej – nagroda ta ma uhonorować osoby, które mają jakiś istotny wkład w rozwój polskiej samorządności – zaznacza Tadeusz Wrona, prezes Ligi Miejskiej.

foto: Marcin Szpądrowski