Lekarze odmówili wykonania badań. Zostali skazani

W Sądzie Rejonowym w Częstochowie zakończył się proces lekarzy Piotra D. i Włodzimierza M. oskarżonych o przestępstwo poplecznictwa. Lekarze odmówili wykonania badania pobrania krwi nietrzeźwemu kierowcy. Wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek, 29 stycznia.

Jak poinformował sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sąd Rejonowy uznał lekarzy za winnych. – Sąd wymierzył oskarżonym karę grzywny w wysokości po 5000 zł. Przestępstwo przypisane oskarżonym polegało na tym, że jako lekarze, odpowiednio stacji pogotowia ratunkowego i szpitala, odmówili wykonania czynności procesowej – pobrania krwi bez zgody osoby podejrzanej [mimo polecenia prokuratora – przyp. red. M.O.], zleconej z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości. Sąd uznał, że w ten sposób oskarżeni przewidywali i godzili się na to, że udzielają w ten sposób pomocy podejrzanemu w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy obu oskarżonych złożyli wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku – powiedział sędzia Dominik Bogacz.

Złożenie tego wniosku otwiera drogę do wniesienia apelacji.

Maciej Orman