Lepsze przewozy towarów koleją ze Śląska na Pomorze

Prace inwestycyjne związane z renowacją odcinka torowiska Chorzew Siemkowice – Wyczerpy (Częstochowa) minęły półmetek. Remonty stanowią drugi etap inwestycji, które mają zwiększyć możliwości przewozów towarowych koleją na linii nr 146, pomiędzy Śląskiem a portami w Trójmieście, Szczecinie i Świnoujściu.

Lepsze warunki dla przewozu ładunków mają zapewnić przebudowywane 23 obiekty inżynieryjne, m.in. 3 mosty i wiadukt. Modernizacja urządzeń sterowania oraz 20 przejazdów zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Podsumowaniem dotychczasowych prac była konferencja prasowa zorganizowana w środę, 10 lipca.

– Głównym utrudnieniem było ograniczenie prędkości do 40 km/h. Jeszcze przed inwestycją został wstrzymany ruch pociągów osobowych, ponieważ linia oferowała niekonkurencyjnie długi czas przejazdu. Spadła przepustowość tej linii względem narastających potrzeb, wynikająca z faktu, że linia jest jednotorowa. Spółka podjęła decyzję o rewitalizacji tego odcinka. Pierwszy etap prac Częstochowa-Brzeźnica, na którym obsługujemy bocznicę Orlenu, jest już ukończony i eksploatowany. Drugi etap prac jest w trakcie, planujemy go ukończyć w marcu 2020 roku. Linia istnieje od dawna, a jej ostatni remont byt przeprowadzany 30 lat temu – mówił Helmut Klabis, dyrektor częstochowskiego zakładu spółki PKP PLK S.A.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ma wpłynąć na konkurencyjność dla innych środków transportu. Mowa tu m.in. o ciężarówkach poruszających się po zniszczonych drogach Częstochowy:

– Część ładunków na pewno przejdzie na tory. Ponadto zrewitalizowana linia daje możliwość osiągania szybszych prędkości składów, co pozwoli w przyszłości na uruchomienie ruchu pasażerskiego. Na etapie projektów wskazano nawet miejsca nowych ewentualnych przystanków osobowych na tej linii. Nie był jednak zgody przewoźników ze względu na komplikacje tematów. Linia leży bowiem na granicy dwóch województw – śląskiego oraz łódzkiego i nie było dotąd zainteresowania marszałków tych województw na sfinansowanie przewozów. Mamy jednak nadzieję, że gdy linia będzie wyremontowana, to gminy zwrócą się do marszałków obu stron, aby uruchomić kursy pasażerskie – dodał dyrektor.

Pierwszy etap prac obejmował odcinek Wyczerpy (Częstochowa) – Brzeźnica. Na prawie 25 km trasie położono nowe tory i wymieniono sieć trakcyjną. Dobre warunki przewozu zapewniają także wzmocnione podtorze i system odwodnienia. Drugi etap prac jest równie rozbudowany i przyniesie widoczne korzyści.

– Zwiększenie przepustowości linii – więcej towarów będziemy mogli przewieźć tą linią. Tory będą zdolne przyjąć 750-metrowe pociągi wyższych, europejskich parametrach. Szybciej, sprawniej, lepiej – tak w skrócie można to podsumować. Ponadto trasą tą można obsługiwać ekspresowe pociągi pasażerskie, np. z Częstochowy w kierunku Poznania – powiedział Marek Styczyński, kierownik kontraktu z ramienia PKP PLK S.A.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. opiewa na kwotę ponad 200 mln zł i współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program w swoich założeniach ma umożliwić szybszą jazdę pociągów i podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

BNO