Leśne Gospodarstwa Węglowe – co to takiego?

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Na czym polega projekt i jakie są jego założenia wyjaśnia Robert Gorzelak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Koszęcin:
– Leśne Gospodarstwa Węglowe to projekt wprowadzony kilka lat temu przez Lasy Państwowe. Chcę uspokoić wszystkich, że węgiel, który znajduje się w nazwie projektu, nie oznacza, że Lasy Państwowe zaczną budować kopalnie i eksploatować kopaliny w postaci węgla. Ma to całkowicie inny charakter. Chodzi mianowicie o akumulowanie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, emitowanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, przez ekosystem leśny. Ten projekt jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i ustaleniom międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania negatywnym zmianom naszego klimatu. Nadleśnictwo Koszęcin jest jednym z 26 nadleśnictw, które realizują ten właśnie projekt. Działania przez nie podejmowane są różne. Te podejmowane przez nasze nadleśnictwo dotyczą większego wykorzystania odnowień poprzez stosowanie metody Sobańskiego. Polega ona na tym, że uprawę zakłada się metodą siewu, z wykorzystaniem siewnika zawieszonego na ciągniku jednocześnie siejącego gatunki lekkonasienne, takie jak sosna, jak i gatunki ciężkonasienne, np. dąb, który wypełnia przestrzeń uprawy i jest działaniem dodatkowym.
Ze względu na charakter i sposób realizacji, projekt jest przedsięwzięciem długoterminowym. Obejmuje zarówno zabiegi z zakresu inżynierii leśnej, takie jak dodatkowe nasadzenia drzew, jak i czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla.
– Jest to projekt długofalowy – zaznacza Gorzelak. – Zakłada on realizację pierwszego etapu działań na lata 2017-2026. Już w zeszłym roku powstały w Nadleśnictwie Koszęcin pierwsze uprawy założone tą metodą. Było ich ok. 30 ha. W bieżącym roku założyliśmy kolejnych 20 ha, a w skali całego pierwszego etapu w naszym nadleśnictwie powstanie w ten sposób 190 ha upraw.
W projekcie wykorzystane zostaną unikatowe, polskie badania naukowe, zarówno te obecnie prowadzone, jak i planowane do uruchomienia w przyszłości. Uszczegółowią one metody określania zasobów drzewnych i ilości pochłoniętego CO2 we wszystkich rezerwuarach ekosystemu leśnego. Kluczowym elementem projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych jest zidentyfikowanie tych działań w gospodarce leśnej, które w polskich warunkach przyrodniczo-gospodarczych, mogą wywoływać efekt dodatkowej akumulacji węgla organicznego. Przedmiotem badań w tym zakresie będą m.in. podsadzenia, wzbogacanie stanu odnowień, odnowienia naturalne czy wprowadzanie gatunków szybkorosnących.

ZD