Liczenie nietoperzy i ptaków – wykonawca poszukiwany!

Gacek brunatny/źródło fot.: RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ogłosiła przetarg na przeprowadzanie inwentaryzacji miejsc występowania nietoperzy, sów i pustułek. Wielkie liczenie i badanie stanu populacji obejmie 79 obiektów, głównie sakralnych, w całym województwie.
Wyłoniony wykonawca przeprowadzi również badania kolonii rozrodczej nocka orzęsionego – rzadkiego gatunku nietoperza, w Sławkowie, w miejscu projektowanego nowego obszaru Natura 2000. Działania te pozwolą na oszacowanie wielkości populacji badanych gatunków oraz posłużą do dalszych działań ochronnych. Z obserwacji przyrodników wynika, że w Polsce liczebność nietoperzy i sów płomykówek spada. Aby skuteczniej je chronić, konieczne jest zebranie danych dokumentujących ich rzeczywistą liczebność i stan siedlisk. Wieże kościelne to dla nietoperzy idealne miejsca zarówno rozrodu, jak i bytowania w nocy i zimą. Również sowy i pustułki upodobały je sobie jako miejsca budowania gniazd. Inwentaryzacja obejmie 25 kościołów z diecezji bielsko-żywieckiej, 14 kościołów z archidiecezji częstochowskiej, 10 z diecezji kieleckiej, 5 z diecezji sosnowieckiej, 7 z archidiecezji katowickiej, 4 z diecezji opolskiej, 13 z diecezji gliwickiej. To kościoły głównie w mniejszych miejscowościach, na obszarach cennych przyrodniczo. Wszystkie gatunki nietoperzy, sów i pustułki są w Polsce gatunkami chronionymi.
Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym mija 15 czerwca o godzinie 11.00. Więcej informacji na temat postępowania jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ.

źródło: materiały prasowe RDOŚ