Losy edukacji i uczniów od nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny coraz bliżej, dlatego 28 sierpnia odbyły się obrady Śląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Śląskiem Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Była to regionalna debata dotycząca przyszłości polskiej oświaty, w której uczestniczyli minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer. W obradach wzięli również udział przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, samorządów oraz pracodawców. Mówi Urszula Bauer, śląski kurator oświaty:

– Te rozmowy zmierzało do tego, żeby zdiagnozować ewentualne trudności, które się pojawiają w szkołach i wypracować jakieś wspólne rozwiązania. Po zakończeniu rozmów katalogujemy wszystkie zaproponowane uwagi i rozwiązania. Potem zostaną one przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy obrad Śląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego dzieli się swoimi spostrzeżeniami, prośbami oraz składali wnioski:

– Wiele głosów, które odzywało się z sali, dotyczyło odbiurokratyzowania wszelkich działań podejmowanych przez nauczycieli w szkole. Kilka wniosków dotyczyło podstawy programowej. Odezwało się również kilkoro uczniów, którzy powiedzieli, że nie są w stanie w ciągu trzech lat nauki w liceum, należycie przygotować się do matury.

Jednak nie są to jedyne zmartwienia uczniów. Obawy rodzi również widmo ponownego strajku nauczycieli, który został zawieszony na okres wakacji. Jak mówi Grzegorz Sikora, prezes częstochowskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – zajęcia w pierwszych dniach września odbędą się bez zakłóceń:

– Nauczyciele od 1 września podejmują normalnie pracę. Ale również od 1 do 15 września odbędzie się sondaż dotyczący form protestu. We wszystkich placówkach pracownicy wypowiedzą się czy są za kontynuowaniem strajku.

W poniedziałek 16 września zostaną podsumowane wyniki sondażu, które zadecydują o dalszym losie protestu oświaty.

AK