Masz serce, to otwórz do niego drzwi

„Masz serce, to otwórz do niego drzwi” to temat konkursu palstyczno-literackiego, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich częstochowskich szkół. Uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w części plastycznej konkursu, młodzież gimnazjalna i szkół ponadgimnazjalnych proszona jest o przesyłanie prac literackich. Oprócz walorów artystycznych istotna jest idea konkursu, którą jest promowanie rodzicielstwa zastępczego. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody oraz możliwość publikacji nagrodzonych prac.
Celem konkursu jest również dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacją, że nieustannie poszukuje się kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które z rożnych względów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Poszukiwane są osoby, chcące ofiarować bezpieczeństwo i rodzinny dom, otoczyć troską oraz podzielić się miłością z dziećmi potrzebującymi wsparcia. Rodzina zastępcza jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, dziecko może zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania i samorealizacji.
Obecnie w Częstochowie jest 280 rodzin zastępczych, w których przebywa 386 dzieci. Wśród rodzin zastępczych liczba rodzin „zawodowych”, czyli niespokrewnionych z wychowywanymi dziećmi, wynosi 10. Jest to zbyt mało jak na potrzeby zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków wychowania. Jak zaznaczają specjaliści, najlepszy Dom Dziecka nie może dać tyle ciepła i dobroci dziecku ile rodzina zastępcza.
Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2017 r.

ZD