Miasto może zaoszczędzić na rewitalizacji Starego Rynku

W drugim przetargu na rewitalizację Starego Rynku w Częstochowie wpłynęły trzy oferty. Podobna sytuacja miała miejsce przy pierwszym podejściu, jednak teraz oferenci zaproponowali niższe kwoty realizacji inwestycji. Ponowne przeprowadzenie postępowania nakazała Krajowa Izba Odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie jednego z oferentów.

– Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oferty złożyli ci sami wykonawcy i każda z ofert jest tańsza, odpowiednio od 1,5 do ponad 4 mln zł – informuje naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy Michał Konieczny. – Dwie z tych ofert mieszczą się w kwocie, którą zamierzamy przeznaczyć na realizację inwestycji. W tej chwili najkorzystniejsza oferta to 23 mln 889 tys. zł – dodaje naczelnik.

Michał Konieczny wylicza, jakie prace zostaną wykonane na Starym Rynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. – Całościowe urządzenie płyty Starego Rynku, przebudowa ulic: Mirowskiej, Stary Rynek i Senatorskiej, budowa budynku nad ruinami starego ratusza, budowa schodów amfiteatralnych i pasaży wodnych oraz instalacja oświetlenia.

Na rewitalizację Starego Rynku Częstochowa pozyskała 16 mln zł z funduszy unijnych. Blisko 1,9 mln zł stanowić będą pieniądze ze Skarbu Państwa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2020 r.

Maciej Orman