Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Częstochowie

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyły się 4 grudnia obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Dzień obchodzony był pod kątem wolontariatu powiatowego i dotyczył podsumowań jego dotychczasowych działań.

– Spotkanie ma formułę towarzyską, co jest cenione przez ludzi, którzy tu przychodzą – mówi Karol Ostalski, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie. – Wiedzą wtedy, że dostrzegamy ich w ciągu roku, zwłaszcza pod kątem naszej współpracy, która ma miejsce na różnych płaszczyznach. Na samym spotkaniu będziemy mówić o tym, co nas boli, ale też, z czego jesteśmy zadowoleni, a następnie trochę pośpiewamy, żeby utrzymać wspomnianą formułę spotkania towarzyskiego. Życzymy wolontariuszom z całego powiatu wszystkiego dobrego – niech działają na rzecz zarówno swoich społeczności lokalnych, jak i na rzecz naszego kraju – podsumowuje Naczelnik.

W wydarzeniu brały udział różnego rodzaju stowarzyszenia, które umożliwiają działalność wolontariacką. Jednym z nich było Stowarzyszenie “Razem na wyżyny”, o którym opowiada kierownik biura prasowego organizacji, Edyta Bauć.

– Naszą organizacja działa już 13 lat i tak naprawdę jest organizacją dość mocno sformalizowaną i pozarządową, której działanie opiera się na pracy pracowników, ale też ludzi, którzy po prostu pomagają – działają społecznie i poświęcają swój czas na rzecz sześciu gmin, na terenie których funkcjonuje Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone 5 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie pomocy bliźnim.

MSI