Miejski monitoring – podsumowanie 2019 roku

Od ponad dziesięciu lat miejski monitoring pomaga służbom dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki współpracy mundurowych i zwyczajnych obywateli z roku na rok systematycznie zwiększa się zarówno liczba kamer, jak i skutecznie przeprowadzonych interwencji. W roku 2019 było to ponad tysiąc akcji.

Podsumowaliśmy rok 2019 pod względem pracy operatorów miejskiego monitoringu. Z raportu wynika, że w minionym roku dzięki pracy tychże operatorów na terenie Częstochowy 1360 zdarzeń zakończonych interwencją różnych służb. Najwięcej było akcji straży miejskiej, dokładniej 1103, ponieważ to my obsługujemy ten system. Oczywiście przy poważniejszych sprawach pomagali nam policjanci, ratownicy czy strażacy” – przytacza dane raportu Artur Kucharski.

Obecnie w Częstochowie monitorowane są sto dwadzieścia trzy różne miejsca. Liczba kamer monitoringu sukcesywnie wzrasta. Tylko z samego budżetu obywatelskiego w poprzednim roku sfinansowano sześć nowych kamer.

Otrzymujemy bardzo dużo podziękowań od instytucji, szkół, przedszkoli czy nawet prywatnych osób. Służymy mieszkańcom, pomagamy mieszkańcom oraz odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. W 2019 roku odebraliśmy ponad 18 tysięcy próśb o interwencję. Wszystkie te zgłoszenia weryfikujemy i na nie odpowiadamy” – mówią pracownicy Straży Miejskiej

Przy okazji podsumowania zeszłego roku Straż Miejska nadal zachęca również mieszkańców do zgłaszania wszystkich podejrzanych oraz nielegalnych zachowań. Dzięki takiej współpracy Częstochowa staje się bezpieczniejszym miejscem.