Święty Mikołaj w przedszkolu sióstr Nazaretanek

Dzień 6 grudnia to długo wyczekiwana data w szczególności przez najmłodszych. Świętego Mikołaja można było spotkać dzisiaj na ulicach Częstochowy oraz w szkołach i przedszkolach.  Zawitał także do przedszkola prowadzonego przez siostry Nazaretanki. Mikołaj nie zapomniał o prezentach i po uroczystym przywitaniu nastąpiło rozdawanie prezentów. Spotkaniu towarzyszyło radosne śpiewanie przedszkolaków, których wspierały rodzice i siostry zakonne.
Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

PN