Minister rolnictwa: będziemy wnioskować o dodatkowe pieniądze dla rolników na poziomie UE

Polski rząd będzie zabiegać o dodatkowe pieniądze dla rolników z puli Komisji Europejskiej – zapowiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Po południu odbędzie się wideokonferencja ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa UE poświęcona m.in. łagodzeniu skutków koronawirusa.
Strona polska będzie zabiegać o uruchomienie interwencyjnego skupu artykułów rolnych. Chodzi o sektory najbardziej narażone na skutki koronawirusa. W tym celu proponowane jest uruchomienie rezerwy kryzysowej w wysokości 450 milionów euro – poinformował szef resortu rolnictwa: „W każdym kraju te sektory są nieco inne. U nas duże kłopoty ma sektor kwiaciarski, kwiatów ciętych. Również pojawiają się problemy na rynku wołowiny i produktów mlecznych. W innych krajach te problemy są inne. Na południu kontynentu rozpoczęły się zbiory warzyw. Powstają nadwyżki, których nie chcą przyjmować sieci handlowe” – tłumaczył Minister J.K. Ardanowski będzie też optować za przeznaczeniem dodatkowych pieniędzy na wsparcie rolnictwa z innych źródeł. Na przykład przesunięcie pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:”W tej chwili problemem jest przetrwanie niektórych gospodarstw, podtrzymani ich dochodów. Z tego powodu środki powinny być wykorzystywane elastycznie przez poszczególne kraje na konkretne ważne cele. Istotny jest skup, ale też utrzymanie łańcucha powiązań między rolnikiem a przetwórstwem” – dodawał.
Pakiet rozwiązań dla rolnictwa zawarto również w projekcie tarczy antykryzysowej, nad którą pracuje Rada Ministrów. W wideokonferencji uczestniczyć będzie też wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

źródło: IAR