„Młodzi-Kreatywni” – inauguracja V Edycji

10 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się V edycja programu informacyjno – promocyjnego „Młodzi kreatywni”. Nie zabrakło uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, rodziców, a także przedsiębiorców. Z każdą edycją wzrasta zainteresowanie projektem, a w aktualnej V edycji planowana jest współpraca z 40 częstochowskimi placówkami szkolnymi – podkreśla Paweł Jędrasiak – koordynator projektu z wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta.
W trakcie spotkania można było wysłuchać panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Kreatywność – Przedsiębiorczość – (przyszła) lepsza praca”. Głównymi dyskutantami byli: Marek Chyrzyński – prezes zarządu Cenega Poland S. A. Mariusz Puto – prezes zarządu SGP Group Outsourcing Company, a także Maciej Orzechowski – prezes Zarządu mPay S. A. Moderatorem panelu był prof. Paweł Nowodziński z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Projekt realizowany jest w ramach „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”. Ma on pokazać młodym ludziom korzyści, jakie mogą wyniknąć z założenia własnej działalności gospodarczej, a także zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi.

Piotr Nicpoń