Mniej obostrzeń w urzędach

Fot. Google

Powrót bezpośredniej obsługi interesantów w urzędach jest jednym z elementów kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 25 maja także mieszkańcy Częstochowy powinni odczuć większą wygodę związaną z załatwianiem urzędowych spraw.

Umówione wcześniej osoby są już przyjmowane w Biurach Obsługi Interesantów wewnątrz budynku Urzędu Miasta. Należy jednak pamiętać, że w urzędach nadal obowiązują ograniczenia w związku z epidemią.

– Ograniczeń będzie znacznie mniej, zwłaszcza tam, gdzie interesantów jest najwięcej, czyli np. w przypadku spraw związanych z komunikacją i ewidencją ludności. Trzeba jednak pamiętać, aby wcześniej umawiać się na konkretny termin, by mieć pewność, że interesanci zostaną przyjęci – tłumaczył Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego magistratu.

Dla interesantów ważną informacją jest także funkcjonowanie punktu kancelaryjnego.

– Można składać tam wnioski i dokumenty. Działają także zewnętrze okienka dla umówionych wcześniej interesantów. Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował osoby załatwiające swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta. Aby mieć pewność przyjęcia, niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Czynna będzie także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni będą także (po wcześniejszym umówieniu) obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej – dodał Włodzimierz Tutaj.

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.

W nieco innej sytuacji są częstochowskie Urzędy Skarbowe. Z uwagi na sytuację epidemiczną, panującą na terenie województwa śląskiego, dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podjął decyzję, że wszystkie „skarbówki” na terenie województwa śląskiego są otwarte dla klientów tylko w środy i w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00. W tym czasie będą przyjmowane osoby tylko w bardzo pilnych sytuacjach.

– W tym czasie będzie można załatwić sprawy związane z profilem zaufanym oraz z potwierdzaniem danych autoryzujących, potrzebnych do elektronicznego wysłania dokumentu deklaracji lub zeznania. Ewentualnie istnieje możliwość odebrania wniosku lub zaświadczenia. Każą inną korespondencję można złożyć (tak jak do tej pory) w skrzynkach wystawionych przed urzędem w godzinach od 7:30 do 18:00 w poniedziałek oraz od 7:30 do 14:30 od wtorku do piątku. Można także kontaktować się telefonicznie i mailowo – poinformowała Anita Karczmarek, kierownik działu obsługi bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zagrożenia epidemicznego wszelkie zmiany dotyczące godzin otwarcia będą na bieżąco udostępniane na stronach internetowych Urzędów Skarbowych oraz przy wejściach do budynków.

BNO