Mniej wypadków przy pracy w rolnictwie

Lekceważenie przepisów i zasad BHP, ale nieraz też po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności, są przyczyną wypadków przy pracy w rolnictwie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie trzykrotnie, z 66 tys. do 23 tys., a wskaźnik wypadkowości liczony liczbą wypadków przypadających na tysiąc ubezpieczonych spadł z 25 do 11 wypadków. Do najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy w rolnictwie należą: upadki z drabin, schodów lub ciągników, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn czy przygniecenia przez transportowane materiały – wylicza dyrektor Regionalnego Oddziału KRUS w Częstochowie – Piotr Dobosz.
Z roku na rok wypadków przy pracy w rolnictwie jest coraz mniej, czego powodem jest wyższy stopień uświadomienia oraz większa profesjonalizacja gospodarstw rolnych. Świadczą też o tym statystyki prowadzone przez regionalny oddział KRUS, a także kampanie edukacyjne. W roku 2017 OR KRUS W Częstochowie wydał 183 decyzje w sprawie odszkodowań, z czego 175 dotyczyło wypadków przy pracy. W 2016 roku roku OR KRUS wypłacił odszkodowania na kwotę 190 tys. zł. W pierwszym półroczu b. r kwota ta wyniosła 78 tys.
Pierwszą rzeczą poza pomocą poszkodowanemu w wyniku pracy w rolnictwie jest wezwanie odpowiednich służb ratowniczych, informując o zdarzeniu, o tym, kto jest poszkodowany, w jakich okolicznościach i jaki jest jego stan. O zaistniałym zdarzeniu trzeba poinformować Kasę, nie później niż 6 miesięcy od wypadku. Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w skutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje osobie, która uległa wypadkowi, poszkodowanemu ubezpieczonemu w KRUS oraz członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy rolniczej, która była ubezpieczona w Kasie.

Piotr Nicpoń