Można działać skutecznie na rzecz kobiet!

 

Postępujący proces cyfryzacji obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej  sfer życia społecznego, począwszy od tego, w jaki sposób uczymy się, dbamy o zdrowie, konsumujemy czy spędzamy wolny czas.  Rewolucja cyfrowa wpływa również istotnie na rynek pracy poprzez m.in. tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i wysoko płatnych miejsc pracy, a także bardziej elastycznych sposobów jej organizacji. Cyfrowa transformacja społeczeństwa i gospodarki to zjawisko nie do powstrzymania, dlatego posiadanie umiejętności cyfrowych jest niezbędne do zagwarantowania pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.  Dla kobiet i dziewcząt może być ponadto bramą dostępu do nowych możliwości oraz potężnym narzędziem zwiększania równości płci. Niestety, w UE na każde 1000 kobiet z wyższym wykształceniem, zaledwie 24 to absolwentki kierunków związanych z ICT (Information and Communication Technologies), a tylko 6 z nich kontynuuje pracę na stanowiskach cyfrowych. Dla porównania, udział mężczyzn pracujących w sektorze cyfrowym jest 3,1 razy większy.
W obliczu tych statystyk Europoseł Jadwiga Wiśniewska, jako sprawozdawca z ramienia grupy EKR, na forum Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zgłosiła poprawki do opinii budżetowej na 2020 r., których celem jest wyrównywanie szans kobiet na szybko zmieniającym się rynku pracy. Europoseł zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, które sprzyjają aktywności zawodowej młodych matek:

Bardziej elastyczne sposoby organizacji pracy, takie jak m.in. telepraca, mogą służyć jako środek sprzyjający lepszemu godzeniu obowiązków zawodowych i domowych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn – podkreśliła Jadwiga Wiśniewska.
Ponadto Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwróciła uwagę na istotny problem luki cyfrowej, czyli dysproporcji w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jaka występuje między kobietami i mężczyznami. Aby osiągnąć równość płci, dziewczęta i młode kobiety potrzebują równego dostępu do technologii i szkoleń cyfrowych- przekonywała Wiśniewska. Jednocześnie zaproponowała, żeby przeznaczać większe środki na edukację oraz szkolenia, a także wspieranie kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą.

W swoich poprawkach kładłam nacisk przede wszystkim na wspieranie kobiet w sferze technologii, gdyż jest to oczywiście przyszłość rynku pracy i kobiety nie powinny pozostawać w tyle za mężczyznami. Należy przeznaczać środki mające na celu zachęcanie kobiet do zainteresowania się gospodarką cyfrową oraz sektorami, takimi jak ICT, nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka, a także wspierać je w tym zakresie – podsumowała Wiśniewska.

Poprawki zgłoszone przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską zostały przyjęte znakomitą większością głosów, co dowodzi nie tylko skuteczności Eurodeputowanej na forum Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia zdominowanej przecież przez środowiska liberalno-lewicowe, ale jest jednocześnie sukcesem wszystkich kobiet, które chcą się rozwijać.

Treść przyjętych poprawek:
• Mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy, w życiu publicznym i politycznym oraz że nieproporcjonalnie więcej czasu niż mężczyźni przeznaczają na bezpłatną pracę domową i opiekę;
• Zaznacza, że cyfryzacja ma istotny wpływ na rynek pracy poprzez m.in. tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i bardziej elastycznych sposobów organizacji pracy, takich jak telepraca, które to możliwości i warunki mogłyby służyć jako środek sprzyjający lepszemu godzeniu obowiązków zawodowych i domowych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn;
• Podkreśla potrzebę likwidacji luki cyfrowej między kobietami i mężczyznami, która przyczynia się do istotnych dysproporcji na rynku pracy, poprzez przeznaczanie środków na edukację oraz szkolenia, a także wspieranie kobiet prowadzących działalność gospodarczą;
• Podkreśla potrzebę przeznaczania środków mających na celu zachęcanie kobiet do zainteresowania się gospodarką cyfrową oraz sektorami, takimi jak ICT i nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka, a także wspieranie ich w tym zakresie;

Źródło: Biuro Poselskie Jadwigi Wiśniewskiej