MPK: Nie będzie masowej wycinki drzew przy al. Pokoju

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie zapewnia, że chce zminimalizować ingerencję w drzewostan rosnący w obrębie placu budowy przy al. Pokoju.

– W obliczu pojawienia się w mediach społecznościowych szeregu nieprecyzyjnych informacji mogących wprowadzić w błąd opinię publiczną na temat reorganizacji zieleni przy realizowanej przebudowie linii tramwajowej w al. Pokoju, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. informuje, że jednym z priorytetów przedkładanych wykonawcy zadania zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji prac było i jest doprowadzenie do zminimalizowania w możliwie najwyższym stopniu ingerencji w drzewostan rosnący w obrębie placu budowy oraz zabezpieczenie wegetujących roślin przed potencjalnie negatywnymi skutkami prowadzonych robót – czytamy w wydanym komunikacie.

MPK podkreśla, że zieleni przy al. Pokoju będzie więcej niż przed rozpoczęciem prac. – (…) z uwagi na dostosowanie budowy do nowych warunków technicznych wynikających z ustaw i rozporządzeń, które znacznie różnią się od tych sprzed 60 lat (kiedy budowano pierwotną linię tramwajową), wykonawca zmuszony był do wycięcia 4 drzew z uwagi na potrzebę budowy normatywnego peronu i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Czeka nas jeszcze wycinka 2 drzew w tym samym miejscu budowy oraz jednego w pobliżu estakady, którego stan zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dodatkowo w związku z inwestycją w obrębie al. Pokoju zostaną zasadzone 22 nowe drzewa o wysokości ok. 3,5 metra każde (m.in. klon pospolity, platan klonolistny i lipa drobnolistna). Nowe nasadzenia będą wyposażone w system napowietrzająco-nawadniający, co znacznie zwiększa szanse prawidłowego rozwoju roślin – informuje MPK.

Wzdłuż al. Pokoju, na odcinku estakada – wiadukt przy Rezerwacie Archeologicznym, rośnie 230 drzew. – W obliczu tego faktu jasno widać, że redukcja 7 drzew (po nowych nasadzeniach bilans będzie dodatni, wynoszący + 15 sztuk), jest niezbędnym minimum, do którego ogranicza się reorganizacja zieleni w ramach przeprowadzanej budowy linii tramwajowej – czytamy w komunikacie.

MPK w Częstochowie zapewnia, że “wykonawca prac budowlanych zostanie zobowiązany do zachowania podobnych, rygorystycznych obwarowań, jeżeli chodzi o ochronę zieleni miejskiej także w trakcie prac na pozostałych odcinkach wielkiej przebudowy starej linii tramwajowej”.