MPK podpisało umowę na zakup paliwa gazowego do nowych autobusów

foto

We worek (4 sierpnia) w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie została podpisana umowa na instalację stacji tankowania i dostarczenie paliwa gazowego CNG dla taboru hybrydowego przewoźnika przez następne 10 lat. MPK podpisało umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Górnosląskim Zakładem Obsługi Gazownictwa z Zabrza. Umowa ta opiewa na 52 mln zł brutto. Współpraca pomiędzy firmami przewidywana jest na najbliższe 10 lat.
Dzięki zastosowaniu paliwa gazowego CNG każdego roku do miejskiej atmosfery szacunkowo trafi 850 ton dwutlenku węgla mniej, a komunikacja miejska zaoszczędzi ok. 1,5 mln zł rocznie (w porównaniu do kosztów standardowego tankowania podobnej floty paliwem ON).
40 najnowocześniejszych technologicznie autobusów przyjedzie do Częstochowy jeszcze w tym roku. Pierwsze tankowanie nowego autobusu zaplanowano na 1 grudnia.
Obcenie tyrwają prace budowalen, które mają dostosować jedną z hal na terenie MPK do obsługi nowego taboru.

Źródło: mzd.czest.pl