„Na oślep” aktywizacja osób niewidomych

niewido

„Na oślep” to projekt aktywizujący osoby niewidome, częstochowskie środowisko artystyczne oraz mieszkańców miasta. W ramach akcji zaplanowany jest niemal trzymiesięczny (od 11 kwietnia do 20 czerwca) cykl wydarzeń – warsztatów artystycznych, spotkań z niewidomymi twórcami i wystawy.

W trakcie warsztatów wszystkim chętnym pomocą służyć będą asystenci (studenci wydziału Grafiki AJD) – zadbają o profesjonalne wykonie prac (matryc ślepo drukowych), ich odpowiednią oprawę oraz ekspozycję. Połączenie środowiska widzących oraz ociemniałych pozwoli na wymianę doświadczeń – świata widzialnego z odczuwalnym – oraz uzupełnienie możliwości każdej z grup – przekonują organizatorzy.