Nagrody za działalność turystyczną

W piątek 6 października w Sali Reprezentacyjnej Ratusza w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyło się okolicznościowe, tradycyjne spotkanie władz miasta Częstochowy z zasłużonymi działaczami turystyki, połączone z wręczeniem certyfikatów Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na produkt turystyczny, potrawę regionalną i pamiątkę turystyczną. Coroczne spotkanie było okazją do wyróżnienia i zaprezentowania najlepszych produktów turystycznych w regionie częstochowskim. Jedna z nagród przyznana została Gminie Mstów, w imieniu której statuetkę odebrał wójt, Tomasz Gęsiarz:
– Bardzo się cieszymy, że kapituła po raz kolejny doceniła Gminę Mstów. Tym razem dostaliśmy nagrodę za imprezę, którą wymyśliliśmy, Słowiański Gąszczyk – Waleczni Przodkowie, która odbywa się na Przeprośnej Górce, na dawnym Grodzisku Gąszczyk, gdzie w VIII-IX wieku naszej ery już tętniło życie.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk turystycznych z miasta i regionu, gmin i miejscowości, które prężnie działają na rzecz turystyki. Nagrodę za popularyzację turystyki odebrała między innymi Janina Strzyżewska:
– Reprezentuję ośrodek regionalny PTTK działający w Częstochowie. Reprezentuję też koło z VI LO im. Dąbrowskiego. Jestem propagatorką różnego rodzaju imprez zarówno ekologicznych jak i turystycznych w naszym regionie. Cieszę się, że moja działalność, a szczególnie działalność młodzieży, została doceniona. Ja już od ponad 30 lat pracuję w PTTK społecznie.
Dobrze wiemy, że rozwój turystyki bezpośrednio przekłada się na wzrost gospodarczy regionu. Dlatego warto i trzeba promować działania popularyzujące turystykę i zachęcać do poznawania swojego ale i sąsiednich regionów.

ZD